"There are two tragedies in life. One is to gain your heart's desire and the other is to lose it". George Bernard Shaw

14.4.11

...Αγάπην δε μη έχω...

Όλοι γύρω μου μιλάνε για το "Πάσχα" σαν να μην υπάρχει αύριο. Γνωστοί και άγνωστοι, πολλοί άγνωστοι σε τρελό παροξυσμό κατανάλωσης και άγχους  να τρέχουν χωρίς να ξέρουν τι θέλουν να προλάβουν. Αν τους ρωτήσεις δεν θα πάρεις λογική απάντηση. Όλοι να κάνουν  αρειμανίως αγορές άνευ ουσίας. Να φωνάζουν στους δρόμους, στο αυτοκίνητο, στο τηλέφωνο, στο πάρκο γιατί απλώς όλοι βιάζονται. Ειδικά η εικόνα στα σούπερ-μάρκετ είναι απελπιστική. Δεν καταλαβαίνω με τι λογική κάποιος ψωνίζει σωρεία νηστίσιμων ειδών και παράλληλα τόνους κιλά κρέατος.!!!. Ίσως να ακούγομαι υπερβολική, αλλά εμένα όλα αυτά που συμβαίνουν μου φαίνονται υπέρ-βολικά. Σχεδόν όλοι είναι πρωταγωνιστές σε μία παρωδία. Να τρέχουν να προλάβουν όπως επιτάσσει ο μοντέρνος τρόπος ζωής. Όλοι να τρέχουν σαν απελπισμένοι να προλάβουν - να ζήσουν ίσως; - να αρπάξουν ό,τι μπορούν να πάρουν και να πείθουν τον εαυτό τους ότι τα κατάφεραν και σήμερα και αύριο και πάντα... Οι τρόποι έχουν αρχίσει να καταργούνται για αυτούς προ πολλού ...


     Ακόμη, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί οι νονοί θυμούνται τα λατρεμένα τους βαπτιστικά τέκνα μόνο τέτοιες ημέρες!. Δλδ τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου ο νονός/ά που είναι; Είναι σούπερ-ήρωας και εμφανίζεται ειδικά μόνο την πασχαλινή περίοδο;. Γιατί τον υπόλοιπο χρόνο κρύβεται και περιμένει αυτή την γιορτή για να εμφανιστεί στον κόσμο;. Αλήθεια το μόνο του καθήκον είναι να προμηθεύσει το βαπτιστικό του παιδάκι με λαμπάδες με ζωάκια, κούκλες, πεταλούδες και ότι άλλο βάλει το μυαλό του κατασκευαστή που θέλει ειδικά αυτές τις ημέρες να θησαυρίσει και αυτός ... Όλα αυτά είναι ανούσια και περιττά και το μόνο που θέλει ένα παιδάκι αν το ρωτήσεις, είναι σίγουρο ότι θα ξαφνιαστείς με την απάντησή του. Τα παιδιά δεν τα ξεγελάς με λούτρινα κουκλάκια, θηριώδη αυτοκίνητα και πλαστικούς σούπερ τερατώδεις ήρωες. Όλα αυτά είναι υποκατάστατα της αγάπης ... Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να ψάξει πολύ κάποιος για να το βρει.

     Δεν θα γράψω άλλα. Θα σας αφήσω με τον πιο όμορφο ύμνο στην αγάπη που ίσως γράφτηκε ποτέ. Δεν θα ήθελα να το δείτε αυστηρά θρησκευτικά, αλλά πιο ελεύθερα. Σας παρακαλώ ... Το κείμενο είναι σε καθαρεύουσα μορφή  και στη συνέχεια ακολουθεί η μετάφραση.

Να ευχηθώ σε όλους σας πραγματικά Καλή Ανάσταση :)
Υ.Γ και σε όσους είναι καθολικοί προλαβαίνω να ευχηθώ :)


Α’ επιστολή Παύλου πρὸς Κορίνθιους (ιβ’ 27 - ιγ’ 13)

Αδελφοί, υμείς είστε σώμα Χριστού καὶ μέλη ἐκ μέρους. Καὶ οὔς μὲν ὁ Θεός ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρώτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτες, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, είτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσών. μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφήτες; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις; μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσες λαλοῦσι; μὴ πάντες διερμηνεύουσι;ζηλώστε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα· καὶ έτι καθ᾿ υπερβολήν οδόν ὑμῖν δείκνυμι.

Εάν τις γλώσσες τῶν ἀνθρώπων λαλώ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ έχω, γέγονα χαλκός ήχον ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. καὶ εάν έχω προφητείας καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πάσαν τὴν γνώσιν, καὶ εάν έχω πάσαν τὴν πίστη, ώστε όρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ έχω, οὐδέν ειμί. καὶ εάν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ εάν παραδώ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ έχω, ουδέν ωφελούμαι. Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ασχημονεί, οὐ ζητεί τὰ εαυτής, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει επί τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· είτε γλώσσες, παύσονται· είτε γνώσις, καταργηθήσεται. ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν· όταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται. ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι' ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην. νυν δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.Εσείς όμως είστε σώμα Χριστού και μέλη του ο καθένας σας χωριστά. Και αυτούς βέβαια έθεσε ο Θεός μέσα στην εκκλησία: πρώτα αποστόλους, δεύτερο προφήτες, τρίτο δασκάλους, έπειτα θαυματουργικές δυνάμεις, έπειτα χαρίσματα ιαμάτων, παροχές βοηθειών, κυβερνήσεις, γένη γλωσσών. Μήπως είναι όλοι απόστολοι; Μήπως όλοι προφήτες; Μήπως όλοι δάσκαλοι; Μήπως όλοι κάνουν θαυματουργικές δυνάμεις; Μήπως όλοι έχουν χαρίσματα ιαμάτων; Μήπως όλοι λαλούν γλώσσες; Μήπως όλοι διερμηνεύουν; Ποθείτε όμως με ζήλο τα χαρίσματα τα μεγαλύτερα. Και ακόμα σας δείχνω μια οδό υπερβολικά έξοχη:

Αν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αλλά αγάπη δεν έχω, έχω γίνει χαλκός που ηχεί ή κύμβαλο που αλαλάζει. Και αν έχω προφητεία και ξέρω τα μυστήρια όλα και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη, ώστε όρη να μετακινώ, αλλά αγάπη δεν έχω, τίποτα δεν είμαι. Και αν δώσω για τροφή όλα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώσω το σώμα μου, για να καώ, αλλά αγάπη δεν έχω, τίποτα δεν ωφελούμαι. Η αγάπη μακροθυμεί, συμπεριφέρεται με χρηστότητα, η αγάπη δε ζηλεύει, η αγάπη δε μεγαλοκαυχιέται, δε φουσκώνει από υπερηφάνεια, δε συμπεριφέρεται άσχημα, δε ζητά τα δικά της, δεν παροξύνεται, δε λογίζεται το κακό, δε χαίρει για την αδικία, συγχαίρει όμως στην αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ποτέ δεν πέφτει.
Είτε όμως προφητείες, θα καταργηθούν. είτε γλώσσες, θα πάψουν. είτε γνώση, θα καταργηθεί. Γιατί μερικώς γνωρίζουμε και μερικώς προφητεύουμε. Όταν όμως έρθει το τέλειο, το μερικό θα καταργηθεί. Όταν ήμουν νήπιο, λαλούσα σαν νήπιο, φρονούσα σαν νήπιο, λογιζόμουν σαν νήπιο. όταν έγινα άντρας, κατάργησα τα νηπιακά πράγματα. Γιατί βλέπουμε τώρα μέσα από κάτοπτρο αινιγματικά, τότε όμως πρόσωπο με πρόσωπο. τώρα γνωρίζω μερικώς, τότε όμως θα γνωρίσω καλά καθώς και γνωρίστηκα καλά. Τώρα λοιπόν μένουν: πίστη, ελπίδα, αγάπη. τα τρία αυτά. Μεγαλύτερη όμως από αυτά είναι η αγάπη.